Képzés a Casamariban

A Casamari tagjai olyan regnumiak, akik hívást éreznek arra, hogy ebben a közösségben, Mária Házában szolgálják a regnum lelkiéletét.

Az általunk tartott lelkigyakorlatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy tanulnunk kell a “lelkiélet tudományát” és a lelki kísérést, annak sokféle formáját. Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogy évekre elvonuljunk ilyesfajta tanulmányokra. Ezért inkább más utat járunk: egymástól és a közös tapasztalatokból szeretnénk tanulni.

Ezért a Casamari életének, és a Casamarinak mint “képzési folyamatnak” a leglényegesebb eleme a tapasztalatok megosztása, a sokféle visszajelzés, és esetenként egymás kísérése.

Ez a “megoldás” – tehát hogy egyfajta közösségi önképzés útján járunk – először inkább csak kompromisszumnak tűnt. Az elmúlt időszakban kiderült: ez inkább lehetőség. Tanulunk egymástól, a tapasztalatlanabb a tapasztaltabbtól és fordítva, a kezdőbb a haladóbbtól és fordítva. S együtt tanulunk az Úrtól, tanuljuk a keresztény közösségi élet alapjait. S ez nagyon jó így.

Emellett persze szeretnénk, amennyire lehet, olyan helyzeteket is teremteni, ahol hagyományos értelemben képzés történik. Ezért tartunk minden évben egy képzési napot, és ezért igyekszünk a lelkigyakorlatokra külsősöket is hívni, akiktől aztán tudunk is tanulni valamit.

Hosszú távú célunk, hogy a Casamari a Regnum számára a lelki kísérés iskolája lehessen.